جسارت و شجاعت در سطح کلان کشور برای پیوند بین ظرفیت های داخلی و خارجی صنعت نفت لازم است.
واقعیت این است که شرایط سیاسی حاکم بر کشور در دهه‌های اخیر و همواره آن را در شرایط حساس، بی‌ثبات و بی‌ثباتی قرار داده است، باعث شده تا ۹ شرکت نفتی داخلی ریسک استفاده از ظرفیت‌های داخلی را حتی به قیمت تمام شده بپذیرند. از تاخیر در توسعه پروژه ها و از دست دادن فرصت های اقتصادی پذیرفتن و عدم پذیرش بانک ها، شرکت ها و فعالان اقتصادی، جرأت و ریسک مشارکت در طرح های توسعه صنعت نفت را بپذیرند.