حساب سالانه ۲۰۰ شرکت دولتی هنوز منتشر نشده است


محمد عنبری گفت: ۲۰۰ شرکت باقی مانده است که حسابرسی نشده و آماده انتشار نیستند، البته آمار ذکر شده آماری است که تاکنون شناسایی شده است و پیش بینی می شود تعداد ۸۵۲ شرکت باشد. قطعا ظرف یک تا دو ماه آینده و تا پایان امسال به ۴ رقم خواهد رسید. از این اعداد فراتر خواهد رفت.

The post هنوز حساب سالانه ۲۰۰ شرکت دولتی منتشر نشده appeared first on تجارت نیوز.