خاطرات هاشمی از تیرماه ۱۳۵۷
با آقای [سیدمحمد] خاتمی [رییس‌ جمهور]در مورد حوادث دانشگاه تلفنی مذاکره کردم. آقای. خاتمی گفت: شورای عالی امنیت ملی امروز جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داد و تصویب کرد که عاملان نیروی انتظامی و انصار حزب‌الله شناسایی و مجازات شوند، اما پیشنهاد خودش در مورد برکناری [آقای هدایت لطفیان]خب فرمانده [= نیروی انتظامی] رای نداد.