خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مصری همراه خود دقیق فینال مورد ابتلا به کووید۱۹ در استانداری قم تصدیق شد: در ۲۴ ساعت در گذشته اجتناب کرده اند اولین حادثه فروردین ۱۴۰۱، ۳۹ فرد مبتلا همراه خود علائم خوش بینانه عروق کرونر در امکانات سرپایی قم بستری شدند. .

وی همراه خود دقیق اینکه {در این} مدت ۳۱ فرد مبتلا جدید پذیرش شدند، افزود: ۴۹ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها اجتناب کرده اند امکانات درمانی استانداری ترخیص شدند.

المصری همراه خود ردیابی به اینکه انواع کل مبتلایان عروق کرونر در استانداری قم ۱۱۲ نفر است، ذکر شد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت قبلی فوتی بر تأثیر ابتلا به کرونا گزارش نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری ۲۲ نفر وخیم گزارش شده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی قم همراه خود دقیق اینکه اجتناب کرده اند مجموع ۸۸ آزمایش {انجام شده}، ۱۶ آزمایش خوش بینانه گفتن شد، افزود: تاکنون خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ دوز واکسن کرونا در استانداری قم تزریق شده است.
?