خبرگزاری مهر: حمایت ناتو اجتناب کرده اند اوکراین در مقابله همراه خود حمله ها شیمیایی | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش الجزیره، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو ذکر شد: حمایت نیروی دریایی بی‌سابقه‌ای کدام ممکن است ناتو اجتناب کرده اند اوکراین حاضر می‌تنبل، تغییراتی را در میدان نبرد تحمیل کرده است.

وی ذکر شد: ما از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی را برای حفاظت اجتناب کرده اند اوکراین در مخالفت با حمله ها شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلی فراهم کرده ایم.

پیشتر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه گفتن کرده بود کدام ممکن است ناتو قصد دارد با بیرون نبرد اجتناب کرده اند اوکراین حمایت تنبل.