خبرگزاری مهر درباره ایران و جهان خبرگزاری مهرموزه مردم شناسی آستان قدس رضوی در ضلع غربی حرم مطهر رضوی واقع شده است.

کاربری قدیمی این بنا گرمابه بوده که در سال ۱۰۲۸ هجری قمری توسط مهدی قلی بیک میرآخور شاه عباس صفوی به آستان قدس رضوی وقف شده است.

این محوطه در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی متروکه شد تا اینکه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۶ با شماره ۱۳۷۴ در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسید.

این موزه پس از مرمت و بازسازی در سال ۱۳۸۴ به عنوان موزه مردم شناسی آستان قدس رضوی مورد استفاده عموم قرار گرفت.

نقاشی قهوه خانه و نوع تکنیک این موزه در ایران بی نظیر است.