خبرگزاری مهر «عبدالله دوم» برای دیدار همراه خود «محمود عباس» عازم «رم الله» شد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند بولتنملک عبدالله دوم پادشاه اردن ادعا به به رام الله در کرانه باختری رود اردن بازدید تنبل. این بازدید هفته بلند مدت انجام احتمالاً خواهد بود.

بر ایده این گزارش، عبدالله دوم ادعا به {در این} بازدید همراه خود محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار تنبل.

به مشاوره برخی دارایی ها، این بازدید در چارچوب امتحان شده پادشاه اردن برای جلوگیری اجتناب کرده اند تحریک کردن فشار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال نبرد میان فلسطینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها در ماه مبارک رمضان انجام تبدیل می شود.

به مشاوره این دارایی ها، پادشاه اردن ادعا به راه رفع هایی را برای کاهش فشار میان فلسطینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها به تشکیلات خودگردان فلسطین حاضر تنبل.