خواستگاری یک هوادار از دختر مورد علاقه اش در مقابل ژوزه مورینیو (فیلم)
یکی از هواداران رم در مقابل ژوزه مورینیو از دختر مورد علاقه خود خواستگاری کرد. مورینیو و دستیارانش گیج شده بودند اما به سرعت متوجه شدند که چه خبر است. مرد زانو زد و از زن خواستگاری کرد. مورینیو پس از اینکه فصل گذشته رم را به لیگ اروپا رساند، در حال حاضر یک قهرمان در پایتخت ایتالیا است، اولین جام مهم اروپایی آنها./منبع: فرارو