درخواست دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای بررسی مصوبه واردات خودرو


به گزارش تجارت نیوز، سعید محمد گفت: جای سرزمین اصلی و مناطق آزاد تغییر کرده و این اشتباهات در قانون گذاری مناطق آزاد سم مهلکی برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی کشور است.

به گزارش تسنیم، با اشاره به تصمیم اخیر واردات خودرواضافه کرد: در این تصمیم مشوق های در نظر گرفته شده برای سرزمین اصلی بیشتر از مناطق آزاد است و مناطق آزاد بیشتر از سرزمین اصلی مشمول محدودیت شده اند.

وی همچنین در خصوص این مصوبه از منظر کارشناسی و نقد فنی و حقوقی صحبت کرد و ضمن بیان کاستی های این مصوبه و ظلم به مناطق آزاد که در نهایت منجر به بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور می شود، بررسی جدی صورت گرفت. مصوبه اخیر و احیای نقش موثر و اهمیت مناطق آزاد در واردات هدفمند خودرو از معاون اول رئیس جمهور خواستار شد.