دستورالعمل های جدید سازمان بهداشت جهانی در مورد ایدز و هپاتیت
عوامل اجتماعی، قانونی، ساختاری و سایر عوامل زمینه‌ای آسیب‌پذیری را در برابر HIV، هپاتیت ویروسی و بیماری‌های مقاربتی در افرادی که بیشتر مستعد ابتلا به این نوع بیماری‌ها هستند افزایش می‌دهد و دسترسی به خدمات بهداشتی و سایر موارد ضروری را مسدود می‌کند.