دستگیری صیاد متخلف در قلمرو ممنوعه کوه سفید دماوند


نقی میرزا کریمی همانطور که صحبت می کنیم در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در دماوند گفت: جو بانان پاسگاه کوه سفید دماوند همانطور که صحبت می کنیم در حین گشت زنی متوجه گرفتن شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله اقدامات اجباری را برای اطمینان از را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات قانونی انجام دادند.

وی ذکر شد: پس اجتناب کرده اند بیانیه این شکارچی، جو بانان برای دستگیری وی وارد حرکت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا منصفانه قبضه سلاح شکاری همراه خود مجوز حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاشه منصفانه کبک اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری در محل تحقق انجام تبدیل می شود. سطوح قانونی.”

رئیس اداره ایمنی جو زیست شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: دوستداران شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست در صورت بیانیه تخلفات زیست محیطی مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسگاه های جو زیست اطلاع دهند.

انتهای نامه / ۶۷۰۲۹ / گ
این را برای صفحه اول اصرار دهید