دستگیری مدیر سایت شرط بندی در شهرکرد
با رصد هوشمندانه کارشناسان پلیس بر فضای مجازی، با سایتی مواجه شدند که اپراتور یا گردانندگان آن اقدام به ایجاد بستر شرط بندی آنلاین کرده بودند که به دلیل اهمیت موضوع بلافاصله پرونده تشکیل و در دستور کار پلیس قرار گرفت.