دولت موظف است کالا را تهیه کند/اگر کسی به آن نیاز نداشته باشد از آن استفاده نخواهد کرد


نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت متعهد به ارائه نقشه به همه اقشار جامعه به ویژه اقشاری ​​است که نیازمند هستند و باید بیشتر مورد حمایت دولت قرار گیرند.

مطلب «دولت موظف به تأمین کالا است/اگر فردی به آن نیاز نداشته باشد استفاده نمی شود» پدیدار شد اولین بار در تجارت نیوز.