رئیسی: هجمه های دشمنان در روزهای اخیر به دلیل حضور کارکنان مردم در میدان است.
رئیسی بر تسریع در بازسازی سازه های آسیب دیده در سیل و جبران خسارات وارده به مردم و پرداخت تسهیلات به کشاورزان و دامداران آسیب دیده، خرید تضمینی دام از دامداران خسارت دیده و تعویق بازپرداخت اقساط تاکید کرد. از تسهیلات پرداختی به آنها از جمله اقدامات حمایتی برای شمارش آسیب دیدگان سیل است.