رئیس جمهور برای تعمیر نیازهای درمانی جانبازان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه رسانه های ریاست جمهوری، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان صبح همین الان (سه شنبه) در دومین روز نوروزی. ۱۴۴۰۴ در مجتمع توانبخشی جانبازان اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان می آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اتاقک ها سر می زدند ناهمسان این وسط همراه خود شفاف سازی مسئولان در جریان عمیق ورزش های درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان درمانی این مجموعه برای ایثارگران قرار گرفت.

رئیس جمهور {در این} بازدید دیداری سر به سر داشت عدد همراه خود پیشکسوتان این مجموعه صبورانه صحبت کنید پای سخنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات آنها برآورده شد.

سر خطاب به رئیس جمهور بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین این آسایشگاه تاکید کردند: سربازان گران قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرافراز کشورمان در مواقع سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورودی فشرده دشمن به ایران اسلامی، خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه دارایی شخصی را انصراف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حفاظت اجتناب کرده اند آنان جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی شخصی را فدا کردند. فرزندان وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش‌های والای اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان {همه ما} باید تمام امتحان شده شخصی را برای خدمت به آنان، دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلاتشان به کار گیریم.

رئیس جمهور رئیس جمهور علاوه بر این خطاب به وزیر بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی صحبت کرد رئیس جمهور بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل ایثارگران اصل حاضر ارائه دهندگان درمانی صحیح به جانبازان میدانی ناهمسان انتقادی تر امتحان شده کن