رئیس جمهور: راه های جلوگیری از حضور بیگانگان در دریای خزر در حال بررسی است
در این اجلاس علاوه بر رژیم حقوقی خزر و نیاز مسالمت آمیز به ارتقای امنیت دریای خزر، همکاری کشورها در زمینه های حمل و نقل، ترانزیت، تجارت و همکاری بین کشورها در مدیریت منابع زنده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. دریای خزر و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از حضور بیگانگان در دریای خزر