رئیس پلیس راهور: ۲۸۸ کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۰۰ مجروح در تصادفات نوروزی
همکارانم بیش اجتناب کرده اند ۴۶۰۰ خودرو را {به دلیل} تخلفات تصادفی توقیف کردند.