رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس: انتظار نداشتیم امسال خاموشی داشته باشیم
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی»: قطعی برق در خانوارها نداشتیم و محدودیت های صنایع نسبت به سال قبل بسیار کاهش یافته است. / دولت قبل در تولید برق بسیار ضعیف عمل کرد و قانون را رعایت نکرد./ دولت قبل انگیزه تولیدکنندگان خصوصی را در تولید برق از بین برد./ بسیاری از نیروگاه ها در این دوره کوتاه دولت سیزدهم احیا و بازسازی شدند. دولت قبلی روی کار بود، این اتفاق نمی افتاد.