رشد ۴۶ درصدی در جابجایی بار در خط شمال غرب


منوچهر صفری مدیر کل راه آهن شمالغرب گفتراه می رویم با فارس در زنجان، اظهار کرد: ۱۲۸ میلیون تن کالا در سه ماهه نخست امسال توسط راه آهن در منطقه شمال غرب جابه جا شده است.
مدیرکل راه آهن منطقه شمالغرب افزود: این حجم کالا در مدت مشابه سال قبل ۸۳ میلیون تن بار خالص بوده است.
وی در ادامه از رشد ۴۶ درصدی ناخالص تنکیومترهای جابجا شده در این منطقه خبر داد و افزود: طی سه ماهه نخست سال ۲۴۸ میلیون تن کیلومتر به ثبت رسیده است.
صفری با بیان اینکه در مدت زمان مشخص شده ۱۶۰ میلیون تن محموله انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: این ارقام در سه ماهه اول سال گذشته ۱۶۹ میلیون تن محموله ناخالص بوده است. ۱۴۵ میلیون تن بارگیری
مدیرعامل راه آهن شمال غرب درباره نوع جابجایی کهالا افزود: در سه ماهه پایانی سال سال جاری کنسانتره سنگ آهن، غلات و دام، خاک سنگ روی، شمش روی و آهن، گندله، خمیر کاغذ، گوگرد و غیره از این منطقه راه آهن جابجا شده است.
انتهای، آخر پیام / ۷۳۰۰۲
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید