رهبری تکالیف قانونی حمایت از خانواده و جوانان را در جمعیت اجرا کنند/نقش موثر رسانه ها در اطلاع رسانی به مردم


به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه به نقل از روابط عمومی دولت، محمدصادق معتمدیان با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانان در ستاد خانواده و جمعیت استان، افزود: دفاتر اعضای خانواده استانی. و ستاد جمعیت با هماهنگی بین سازمانی در مورد اجرا. تکالیف قانونی حمایت از خانواده و جوانان جمعیت باید متمرکز شود.

وی در ادامه آموزش، تکالیف قانونی حمایت از خانواده و جوانان جمعیت نهادهای سپرده شده به مردم را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با فعال شدن نهضت اطلاع رسانی، مدیران و کارشناسان در صداوسیما حضور یافتند و تلویزیون و ظرفیت رسانه ها در اطلاع رسانی جامعه نسبت به ضرورت استفاده جوانان از جمعیت سازی.

استاندار آذربایجان غربی همچنین بر استفاده از ظرفیت نخبگان و علما برای تشویق خانواده ها تاکید کرد و افزود: با شناسایی مشکلات در روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانان مردم، نسبت به رفع مشکلات گام برداشته می شود. موانع

معتمدیان همچنین از ارزیابی عملکرد دستگاه ها در خصوص اجرای وظایف قانونی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع حمایت از خانواده و جوانان جامعه، رؤسای دستگاه ها شخصاً در جلسات سازمان حضور یابند. مرکز فرماندهی.

وی در پایان با تاکید بر پیگیری دستگاه ها برای جذب بودجه های قانونی مربوط به حمایت از خانواده و جوانان جمعیت، افزود: مشارکت نهادهای حمایتی نیز باید برای تامین منابع مالی برای حمایت از خانواده ها و مادران استفاده شود. به ویژه در مناطق آسیب پذیر

انتهای پیام
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید