روسیه اجتناب کرده اند مذاکرات صلح همراه خود ژاپن خارج شد
پس اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ از حداکثر کشورهای غربی، ژاپن نیز جستجو در سد کردن دارایی‌های سرمایه‌داران روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت واردات برخی اجتناب کرده اند کالاهای روسی بود.