سازمان هواشناسی را ببینید: مسیر آب در امامزاده داوود دستکاری شد
تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی: سیلاب در منطقه امامزاده داوود مشابه سیل سال ۱۳۹۶ شیراز بود. مسیر آب در سال های اخیر دستکاری شده است زیرا توپوگرافی این مسیر به گونه ای است که چنین اتفاقی رخ داده است. نباید با ۲۰ تا ۳۰ میلی متر باران رخ دهد، بنابراین مسیر آب در این بخش قطعا دستکاری شده است.