سالم ترین میوه ها برای کنترل قند خون
مصرف بیش از حد قند یا فروکتوز میوه باعث تجمع آن در کبد می شود تا جایی که کبد دیگر نمی تواند آن را پردازش کند. در نتیجه تنها یک راه حل برای کبد وجود دارد و آن تبدیل مستقیم فروکتوز به چربی است که باعث چرب شدن کبد می شود. در این اینفوگرافیک به چند میوه سالم برای کنترل قند خون اشاره شده است. / منبع داده ها: Healthline