ستاد اربعین: اتباع خارجی تا این لحظه به مرز شلمچه مراجعه نکنند
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور: طبق توافقی که با معاون وزیر کشور عراق داشتم، مقرر شد اتباع افغانستانی با گذرنامه های ویژه صادره از پلیس گذرنامه ایران بتوانند از مرز شلمچه عبور کنند، اما اینها اتباع هنوز موفق به تردد از مرز نشده اند و این موضوع همچنان معلق است