سخنان مقام معظم رهبری درباره حجاب اجباری و تجارت مشروبات الکلی در ایران را ببینید
رهبر انقلاب در خصوص رسوایی های اخیری که در مورد حجاب اجباری مطرح شده است، می فرمایند: هزینه های زیادی می کنند و از صدها رسانه برای تأثیرگذاری بر هویت زنان مسلمان استفاده می کنند، اما نتیجه این است که چند دختر فریب می خورند. چیزی که من را حساس می کند این است که گاهی بحث حجاب اجباری را مطرح می کنند. برخی ناخودآگاه خطی را دنبال می کنند که دشمن با تمام تلاش نتوانست آن را انجام دهد./ منبع: الف