بازدید سرزده نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مصر


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد اجتناب کرده اند ظهر در این زمان دوشنبه برای سفری مبهم به مصر بازدید کرد.

الجزیره گزارش داد کدام ممکن است بنت پس اجتناب کرده اند ورود عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به قاهره همراه خود وی دیدار کرد.

به گزارش این جامعه، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای دومین بار به قاهره بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سیسی دیدار کرد. این دیدار پس اجتناب کرده اند هماهنگی جدید بین تل آویو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاهره صورت خواهد گرفت. این قرارداد درمورد به پرواز مستقیم اجتناب کرده اند فلسطین اشغالی به شرم الشیخ است.

این در حالی است کدام ممکن است اخیرا محمود السیسی، مقام اطلاعاتی مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند رئیس جمهور مصر در راس عالی هیات امنیتی به فلسطین اشغالی بازدید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افسران رژیم صهیونیستی دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد.

دارایی ها آگاه گزارش دادند کدام ممکن است در وسط کنونی شاهد افزایش تصمیم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم‌های افسران اطلاعاتی مصر همراه خود همتایان آن‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اطمینان حاصل شود که بدست آوردن به هماهنگی بر بالا اصلاحات در برخی اشیا درمورد به توافقنامه مشترک المنافع در گذشته اجتناب کرده اند نشست نظامی مشترک است. کمیته .

به آگاه این دارایی ها، مصر این سیستم هایی برای تحمیل عالی قلمرو تجاری در شمال سینا در نزدیکی مرز همراه خود نوار غزه دارد. در اصل کار فینال نشست پس اجتناب کرده اند سیسی همراه خود افسران رژیم صهیونیستی، علاوه بر این پایان دادن رایزنی ها برای اصلاح مفاد توافقنامه امضا شده بین ۲ ملت، اقدامات مصر در موضوع تبدیل کردن غزه کدام ممکن است زیر تذکر عالی مقام مصری نظارت تبدیل می شود نیز مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت. یکی اجتناب کرده اند نمایندگی های تابعه گروه داده ها ملت. این اقدام در چارچوب ابتکار رئیس جمهور مصر پس اجتناب کرده اند بالا رژیم صهیونیستی در ماه می در نوار غزه صورت گرفت.

به آگاه این دارایی ها، اجتناب کرده اند جمله موضوعاتی کدام ممکن است در فینال دیدار هیئت مصری همراه خود صهیونیست ها مطرح شد، آمادگی برای نشست چهارجانبه در درجه روسای تجهیزات های اطلاعاتی مصر، اردن، اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین است. احیای الگو مذاکرات مناسب بین صهیونیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینی ها

در نوامبر قبلی، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی اصلاح برخی مفاد پیمان کمپ دیوید را کدام ممکن است در سال ۱۹۷۹ بین ۲ طرف امضا شد، اطمینان حاصل شود که ارتقای ایمنی مطابق همراه خود تحولات کنونی ادعا کردند.

به آگاه دارایی ها آگاه، تا حد زیادی تغییراتی کدام ممکن است {در این} هماهنگی تحمیل احتمالاً وجود خواهد داشت، درمورد به مفاد امنیتی، مدیریت مناطق تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور حضور {در این} مناطق است کدام ممکن است قلمرو مرزی همراه خود نوار غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینا سهم زیادی اجتناب کرده اند آن می تواند داشته باشد. . هر ۲ طرف خواهان افزایش حضور نیروهای امنیتی شخصی به طور قابل توجهی در قلمرو رفح مصر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق رایزنی های دوجانبه کدام ممکن است همگی تحمل نظارت نیروهای امنیتی انجام تبدیل می شود، موانعی را کدام ممکن است بر بالا راه این هماهنگی موجود است، برطرف کنند. شورا. مقامات آمریکا.

این دارایی ها می گویند کدام ممکن است قاهره بر تنظیمات امنیتی کدام ممکن است باید در مفاد هماهنگی کمپ دیوید تحمیل شود، به طور قابل توجهی همراه خود ملاحظه به استراحت نسبی اوضاع میدانی در نوار غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بدست آوردن به هماهنگی شومینه بس تمدید شده مدت، اصرار دارد. کدام ممکن است قابل انجام است بیش اجتناب کرده اند ده اندازه بکشد. سالها، مدت زیادی اندازه می کشد، آن یک است گره است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید