سگ زن پس از پنج روز به دام افتادن از شکاف سنگی نجات یافت


اولستر کانتی ، نیویورک (WSYR-TV)-یک سگ در شمال ایالت پس از 5 روز گیر افتادن در شکاف صخره ای بدون هیچ گونه آب و غذا با موفقیت نجات یافت.

این سگ در نزدیکی مسیر بینی گرترود ، که در شهرستان اولستر واقع در غرب پالتز جدید است ، به دام افتاده بود.

زنی با سگ 12 ساله لیزا در حال پیاده روی بود که از چشم افتاد. یک تیم نجات غار نیوجرسی طول کشید تا سگ وحشت زده را از دهانه بیرون آورد.

آنها سرانجام توانستند او را به سلامت برسانند. لیزا تحت کنترل قرار گرفت و روحیه خوبی پس از سقوط داشت.

دیدگاهتان را بنویسید