شبکه نسیم: منعی برای پخش نام وریا غفوری نداریم
همچنین محمد بحرانی صداپیشه «جناب خان» در مطلبی به طور جداگانه از این بازیکن و هوادارانش عذرخواهی کرد و در بخشی از آن تاکید کرد: «… در جریان ضبط قسمت مسابقه هفته گذشته حضور نداشتم. برنامه، و اگر حضور داشتم، واکنش نشان می دادم.