شرایط ایران برای پایان دادن به اقدامات متقابل در برجام را ببینید/تختروانچی: آمریکا باید تصمیم درستی بگیرد
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به رفتار مسئولانه و صبر راهبردی و مقاومت حداکثری ایران در برابر حفظ توافق هسته ای گفت: از سوی دیگر زمانی که آمریکا تصمیم درستی بگیرد، ایران اقدامات متقابل خود را متوقف کرده و به طور کامل اجرا خواهد کرد. سلاح های هسته ای. طبق توافقنامه ۲۰۱۵ از سر گرفته خواهد شد.