شماره تلفنی که مشکلات تولید کشور را حل می کند
یکی از فعالان عرصه تولید کشور در سخنانی اقدامات دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه را راهگشای بسیاری از مشکلات صنعت کشور دانست و گفت: در هر زمانی از شبانه روز که تولیدکنندگان و کارآفرینان با آن مواجه هستند. یک مشکل، آنها با معاون دادستان کشور تماس می گیرند و مشکل خود را با آنها در میان می گذارند. آنها به اشتراک می گذارند و واقعاً به سمت حل مشکل حرکت می کنند.