شناسایی تب کریمه کنگو در ۱۶ استان
وزارت بهداشت: تب کریمه کنگو در ۱۶ استان کشور شناسایی شده است. تاخیر در درمان تب کریمه کنگو منجر به مرگ بیمار می شود. امکان انتقال تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از شخص ثالث وجود دارد. این حیوان دو هفته است که به ویروس تب کریمه کنگو مبتلا شده و علائم آن کمردرد و تب است.