شهادت افسر پلیس در تیراندازی به مرد عصبانی
زمانی که مأمور برای درک حکم و اجرای دستور مأمور اجرای احکام به درب منزل متهم رفت، متهم به محض بیرون آمدن از ناحیه سینه با اسلحه تیراندازی کرد و بلافاصله به سمت شاکی شلیک کرد. همسرش را با همان اسلحه مجروح کرد.