شهید علی اصغر گورجی: از رهبری پیروی کنید


به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، «شهید»; او شاهد شهود عرفانی بود و نقش همه خوبی ها را در چهار باب گاتی نشان داد و چشمان ستارگان آسمان را روشن کرد، ققنوس هشت بهشتی که هفت آسمان را اسیر کرد، همان عاشقی که در وادی مقدس پرواز کرد. از عشق و ملائکه روح پاکش را نوازش کرد

آرزو داریم هر روز را با نام و یاد این ستارگان به پایان برسانیم و کار را به برکت و یاری این عارفان دوست داشتنی آغاز کنیم. ادای دینی باشد بر آن همه دلاوری، دلاوری، مجاهدت و دلاوری… برگ سبز، هدیه درویشی، هر قدر مقبول باشد یا مورد توجه باشد.

۳۲۰۲/ لحظه هایمان با شهید علی اصغر گرجی مبارک باد

نام خداوند بخشنده

اگر قرار است جنازه های ما دفن شود و غذای کرم ها شود، چرا در راه خدا با شمشیر برای لبیک به فرمان اماممان تکه تکه نشوند.
خداوند! باید چکار کنم؟ به چه کسی پناه ببرم که تو مرا طرد کنی و از در خانه ات بیرون کنی.

مسلمان سزاوار نیست که شب را ناخواسته زیر عرش بگذراند به خدا! از تو طلب بخشش می کنم چون گناهکارم خدایا! مگه صد بار نگفتی اگه توبه نکردی باز این راه ناامیدی نیست من اومدم پیش تو اومدم از گناهم بگذری خدایا از شیاطین نجاتم بده و بر آن ثابت قدم راهی که دوست داری

از همسر و فرزندانم عذرخواهی می کنم که آنها را تنها گذاشتم و به هجرتی که خدا وعده داده بود آمدم، با اینکه من نبودم که به همسر و فرزندانم بگویم آنها تنها هستند.

خدا با توست، خدایی که لیوان را در دامان سنگ می گیرد حافظ زن و فرزند من هم هست.

من از مردم می خواهم که از رهبر عزیزمان پیروی کنند، خدا همه شما را حفظ کند.

انتهای پیام/۸۹۰۰۱
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید