ضرب‌وشتم یک شهروند توسط پلیس/ فرمانده انتظامی البرز: مأمور متخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شود
فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه اقتدار و خشونت دو مقوله جدا از یکدیگرند و اقتدار پلیس باید توأم با رأفت اسلامی باشد، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که پلیس خادم مردم است و  در طول سال‌های اخیر و در برهه‌های مختلف نیز این موضوع به مردم ثابت شده است.