ضرغامی: از قیمت های نجومی هتل های موجود در هتل
وزیر میراث فرهنگی: در بخش گردشگری، مردم به خدمات بهداشتی مناسب دسترسی ندارند، بنابراین این موضوع را خودم در دولت مطرح کردم. ارگان های مربوطه را جمع آوری کردم. پیگیری.