ضرورت ترویج مکتب سلیمانی در مدارس/ضرورت همکاری مردم در عرصه آموزش – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، احمد محمودزاده صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه هنرستان در کرمان. روشنفکر: از کشوری با دانش ۱۶ میلیونی فرا گرفتن در بودجه وزارت کشور وجود دارد و محدود است و در این رابطه همکاری و حضور مردم و خیرین در میدان تحصیلات این ضروری است.

وی بیان کرد: مشارکت مردمی و همه نهادهای دولتی و غیردولتی شرکت ها اقتصاد در این حوزه در استان های مختلف ضروری است تا بتوانیم در عرصه اجتماعی و تمدنی گام های مثبتی برداریم.

او در مورد ضرورت برنامه کوچک برای ترویج هدف وی بر انقلاب در مدارس تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین اقدامات ترویج مکتب سلیمانی است که باید در همه مدارس به صورت ویژه دیده شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین راهبرد وزارتخانه در مدارس غیردولتی است که باید اجرایی شود.