ضرورت راه اندازی مراکز بهداشتی درمانی کارگران در البرز – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه فهمیده در جلسه شورای هماهنگی خدمات بهداشتی و درمانی بیمه شدگان استان البرز اظهار داشت: ارتقای سلامت و ایمنی جامعه کارگری و تولیدی و همچنین تقویت و استقرار مشاغل ضروری است. مراکز بهداشتی درمانی استان

ناظر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اقدامات انجام شده در این خصوص گفت: از جمله برنامه های اجرا شده توسط این اداره کل و دانشگاه علوم پزشکی استان، فعال سازی مشاوره مربوطه است. برای هماهنگی خدمات درمانی بیمه شدگان استان تفکیک شهرستانها برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی ویژه بهداشت حرفه ای است.

وی افزود: شناسایی شرکت های مورد تاسیس، برگزاری جلسات با کارشناسان شورای هماهنگی خدمات درمانی و همچنین بازرسی و بازدید و راه اندازی مراکز بهداشتی درمانی کارگران در سال ۱۴۰۱ نیز از دیگر فعالیت های مورد نظر در حوزه اجتماعی این اداره کل است. مدیریتی که اجرا خواهد شد.

شایان ذکر است شورای هماهنگی ارائه خدمات سلامت به بیمه شدگان استان با مشارکت حوزه اجتماعی در اداره کل تعاون، کار روفه تامین اجتماعی، تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی در استان