طرح جامع محوطه سازی و نوسازی اراضی کشاورزی در مازندران اجرا شود – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانمنصورعلی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به وی با بیان اینکه طرح جامع ساماندهی و نوسازی بخش کشاورزی باید اجرایی شود، افزود: اجرای این طرح موجب افزایش کارایی بخش کشاورزی و بهره برداری از ظرفیت سدها می شود. می بینم افزایش.

گفت این ظرفیت ضدآب سلام این استان در حال حاضر ۳۰۰ میلیون مترمکعب دارد، افزود: با اجرای طرح جامع طراحی و نوسازی داخلی این ظرفیت به بیش از یک میلیون مترمکعب خواهد رسید.

وی گفت: ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان نیاز به زهکشی دارد که اجرای این طرح موجب افزایش بهره وری می شود. واقعا وی آن را کارآمد و موثر دانست و گفت: نیازمند برنامه جامع در تمامی بخش های کشاورزی استان هستیم.

یک کشاورز زهکشی بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان و سازمان برنامه را ضروری دانست. و بودجه وی خواستار عدم مخالفت با اجرای این طرح شد و ادامه داد: در سیاست گذاری می بینم طرح جامع اثاثیه و نوسازی باید در اولویت قرار گیرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بنا بود بر اساس ظرفیت اقتصاد در استان باشد پایه دریا علاقه تعداد کمی کانیم و شیلات باید طرح جامعی در این زمینه ارائه دهند زیرا ظرفیت ما در این بخش هنوز به ۲۰۰ هزار تن نرسیده است.