طولانی ترین قنات جهان در ایران (+عکس)
قنات زارچ با قدمتی ۲ تا ۳ هزار ساله و ۹۰ کیلومتری به عنوان یکی از طولانی ترین قنات های ایران شناخته می شود و با شماره ۱۴۸۳۰ در تیرماه ۱۳۸۳ در فهرست آثار ملی و تیر ۱۳۹۴ به ثبت جهانی رسید. ، و مظهر آن در شهر زارچ و علت نامگذاری آن واقع شده است. به همین دلیل به قنات زارچ نیز معروف است و تعداد چاه های آن ۲۱۱۵ حلقه است.