عبور ۵۰۱ هزار مسافر از مرز مهران – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهاندوخت زاهدین چشم خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت (چهار ماهه اول سال) ۱۴۹ هزار و ۹۳۴ شهروند ایرانی و بیش از ۱۴۴ هزار و ۲۰۵ اتباع خارجی از مرز مهران وارد کشور شده اند.

وی افزود: همچنین در این مدت ۶۲ هزار و ۸۶۷ ایرانی و بیش از ۱۴۴ هزار و ۱۵۸ اتباع خارجی از طریق مرز بین بین المللی مهران از کشور خارج شده است.

چشم خاور گفت: مد توجه برای شرکت زائران در مراسم عرفه و امکان سفر انفرادی زائران از مرز مهران در تیرماه سال جاری بیش از ۲۶۰ هزار نفر از مرز مهران عبور کردند.