عجیب ترین هواپیمای ارتش آمریکا (عکس)اولین هواپیمای موتوردار که توسط بخش هوانوردی ارتش ایالات متحده سفارش داده شد یک هواپیما نبود بلکه یک کشتی هوایی بود که توسط توماس اسکات بالدوین طراحی شده بود. کشتی هوایی بالدوین در سال ۱۹۰۸ به عنوان کشتی هوایی شماره ۱ در سپاه سیگنال ارتش ایالات متحده شروع به کار کرد.