عزاداری مردم آذربایجان غربی در تاسوعای حسینی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تاسوعای حسینی، عاشقان مکتب ثارالله آذربایجان غربی عشق و ارادت خود را به حضرت ابوالفضل(ع) نشان دادند. عباس (ONE) علمدار فهدار حسین (ONE) بیان کردند

امروز همزمان با تاسوعای حسینی امام حسین (ع)ONE) و خانواده اش در شهرهای مختلف آذربایجان غربی به سردار و آبیاری مؤمنان امام عبادت خود را تقدیم کردند.