عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص کنکور سال آینده نادرست است/کنکور سال آینده با تاثیر معین ۴۰ درصد برگزار می شود.
منصور کبگانیان گفت: تصمیم برای برگزاری کنکور در سال آینده تصمیمی مشخص، صریح و قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در ماه چهارم سال گذشته اصلاحاتی در این مصوبه انجام شد. ما دوست نداریم شک و اضطراب ایجاد کنیم و نباید از فلسفه نظام آموزشی غافل شد.