عفو ۲ محکوم به اعدام در استان فارس
نماینده عالی قوه قضائیه استان فارس با تشکر از زحمات معاونین، ناظران، قضات، اعضا و کارکنان در توسعه حل اختلاف در استان خواستار مشارکت همه معاونان و روسای حوزه قضایی استان در ترویج فرهنگ حل اختلاف شد. صلح و رای گیری و تشکیل جلسات ماهانه کارگروه حل و فصل پرونده را خواستار شد.