فردوسی پور خطاب به کی روش: زمانی که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی است، نوشتن درباره تیم ملی غیرحرفه ای بود.
کی روش: نمی خواستم برای خودم فرصت شغلی ایجاد کنم یا به خودم پیشنهاد بدهم. من سال ها با یک «مدیر رسانه ای» حرفه ای کار کردم و او توجه من را به حمایت هواداران فوتبال ایران جلب کرد. از هر فرصتی برای قدردانی از هواداران فوتبال ایران استفاده می کنم.