فرمانده فرجا: افزایش هزینه صدور گذرنامه نداریم/ مردم به شایعات توجه نکنند
سردار حسین اشتری: افزایشی در هزینه صدور گذرنامه نداریم. از مردم عزیز تقاضا دارم اگر به زودی سفری در پیش ندارند لطفا برای پاسپورت اقدام نکنند و قبل از پایان سال و به مرور زمان درخواست خود را ارسال کنند. همچنین به شایعات در فضای مجازی توجه نکنید.