فرمانده قرارگاه شمال شرق نزاجا: دشمن کارهایی می کند که ما نمی توانیم مشاهده کنیم
سرتیپ رضا آذریان: دشمنان ما می‌دانند که با حمله نظامی نمی‌توانند با ما وارد جنگ شوند، بنابراین امروز با جنگ روانی وارد عمل شدند و هر روز نقشه‌ای را اجرا کردند. امروز نشانه دشمن به قرآنیان این است که یک قرآن را از خط خارج کنند و جلوی رشد آن را بگیرند.