فرود هواپیمای ترسناک در یونان را در فاصله چند قدمی گردشگران ببینید
فرود این هواپیما زمانی اتفاق افتاد که گردشگران در ساحل از نزدیک شدن هواپیما به زمین شوکه شدند. این ویدیو در تاریخ ۵ آگوست ضبط شده است. در تصاویر می بینیم که هواپیما هنگام فرود باعث ترس گردشگران شده است و در یک نقطه هواپیما چند ثانیه قبل از فرود در چند متری عکاس دیده می شود. منبع: یورونیوز