فروش خودرو از تولید فراتر رفت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین وضعیت فروش خودرو نشان می دهد که در اردیبهشت ماه امسال در مجموع ۷۶ هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو تولید و برای ۸۳ هزار و ۶۲ دستگاه فاکتور فروش صادر شده است.

از این میزان سهم ایران خودرو در بخش ساخت ۴۰۸۰۵ دستگاه بوده و با تکمیل تعدادی خودرو معیوب در مجموع ۴۳۵۰۲ دستگاه به فروش رسانده است. سهم سایپا در بخش ساخت نیز ۲۶ هزار و ۳۸۵ دستگاه بوده که با تکمیل تعدادی خودرو معیوب، در مجموع ۲۹ هزار و ۱۷۹ دستگاه فاکتور فروش صادر کرده است. سهم پارس خودرو (زیرگروه سایپا) در بخش ساخت نیز ۹ هزار و ۶۹۰ دستگاه بود که از این تعداد ۱۰ هزار و ۳۸۱ دستگاه به فروش رسید.

از این رو ایران خودرو در اردیبهشت ماه ۲۶۹۷ دستگاه، سایپا ۲۷۹۴ دستگاه و پارس خودرو ۶۹۱ دستگاه خودرو را تکمیل و تجاری سازی کرد. و.

سهم هر خودرو در تولید

بررسی دقیق آمار تولید و فروش نشان می دهد در اردیبهشت ماه ایران خودرو محصولات خانواده پژو ۲۳ هزار و ۲۴۰ دستگاه، محصولات خانواده سمند ۸ هزار و ۲۵۸ دستگاه، دنا ۴ هزار و ۳۰۳ دستگاه، ۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه. رعناهزار و ۸۴ واحد هزار و ۲۱۱ واحد صفحه اصلی و پنج محصول دیگر خود را تولید کرده است.

در مقابل ۳۰۳۶۵ دستگاه از گروه پژو، ۱۶۴۶ دستگاه از گروه سمند، ۴۸۰۷ دستگاه از دنا، ۴۴۶۳ دستگاه از گروه پژو. رعنا۹۸۴ واحد از تارا و ۱۲۳۷ واحد از صفحه اصلی فروخته شد.

سایپا همچنین در این ماه ۳۲۳۹ دستگاه وانت پراید (سایپا ۱۵۱) تولید کرده و ۴۰۷۸ دستگاه از این محصول را تجاری سازی کرده است. همچنین ۱۸۰۰ شاهین تولید کرده و ۱۵۰۹ دستگاه فروخته است. همچنین در مجموع ۲۱۳۴۶ دستگاه از خانواده X200 محصولات (تیباسینا و به سرعت) تولید کرده است. این خودروساز در ماه جاری ۲۳۵۹۲ دستگاه از این خانواده محصولات را تجاری کرده است.

در اردیبهشت ماه ۵۲۲۵ دستگاه مربوط به محصولات گروه Q200 بوده که ۵۹۱۶ دستگاه از این محصولات در آمار فروش قابل مشاهده است. این ماه ۴۴۲۳ واحد به سرعت دنده معمولی و ۴۲ واحد به سرعت اتوماتیک پلاس تولید شده که همگی فروخته می شوند.

پارس خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۱ در ساینا و به سرعت اس تولید و فروش نکرده است.

فروش، بیشتر از تولید

به این ترتیب خودروسازان در اردیبهشت امسال به دلیل تکمیل و تجاری سازی خودروهای معیوب، بیش از تولید خود، خودرو فروختند. و; در این ماه، خودروسازان در مجموع بیش از ۷۶۰۰۰ دستگاه خودرو تولید و بیش از ۸۳۰۰۰ دستگاه را تجاری و فروخته اند. و.