قابلیت تعدادی از تجهیزات برای مشتریان واتس اپ به راحتی در دسترس است است


واتس اپ ادعا کرده است کدام ممکن است قابلیت تعدادی از دستگاهی اجتناب کرده اند این پس برای همه تجهیزات ها به راحتی در دسترس است عموم قرار خواهد گرفت. پیش اجتناب کرده اند این، این مشخصه ساده برای مشتریان بتا به راحتی در دسترس است بود.

به گزارش سرویس اطلاعات فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، قابلیت تعدادی از دستگاهی پیام رسان واتس اپ به مشتریان این امکان را می دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این پیام رسانی به صورت همزمان در ۴ تجهیزات استفاده کنند. به آموزش داده شده است این نمایندگی، در جاری حاضر به طور معمول همه تجهیزات ها می توانند اجتناب کرده اند این مشخصه در سیستم مسئله های اندروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید iOS شناخته شده به عنوان {به روز} رسانی استفاده کنند.

واتس‌اپ حدود هشت ماه پیش مشخصه تعدادی از دستگاهی را راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت رشد‌دهندگان باگ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات بالقوه را برطرف کردند. حتی مشتریان مدل روزمره نیز می توانند {در این} مدت اجتناب کرده اند این قابلیت استفاده کنند. به آموزش داده شده است واتس اپ، تجهیزات های iOS اجتناب کرده اند این پس همراه خود آپدیت جدید به همان اندازه نوک ماه جاری می توانند به این مشخصه ورود داشته باشند. با این حال مشتریان اندروید باید به همان اندازه ماه بلند مدت منتظر آپدیت شخصی باشند.

به نظر می رسد مانند است این مشخصه غول پیکر ترین تنظیم {در این} پیام رسان {در میان} مشخصه های اخیرا چاپ شده شده مدل بی نظیر واتس اپ باشد. از همراه خود کمک آن می توان خوب حساب کاربری را همراه خود تجهیزات های بیشتری مرتبط کرد. علاوه بر این در تجهیزات بی نظیر نیازی به پیوستن به آنلاین نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات ها می توانند مشابه مدل بی نظیر اجتناب کرده اند مشخصه های واتس اپ استفاده کنند.